Socios


Pierre Alfredo

Abogado

Profesor de Derecho Mercantil

Véronique Bayssières

Abogada

Cloé Perrot

Abogada

Máster de integración europea
Master de droit international, européen et comparé